Confidentialiteitsclausule BeWeee vzw

BeWeee vzw, alsook haar aangestelden en door haar aangeduide derden, verbindt zich er toe om met betrekking tot alle financiële, commerciële of enig andere vertrouwelijke informatie die haar zal worden toevertrouwd, de confidentialiteit te bewaren. Wordt als “vertrouwelijke informatie” beschouwd : alle gegevens die betrekking hebben op de actoren die rapporteren aan BeWeee vzw, in welke vorm ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …) en op de werking van BeWeee vzw in ruime zin.

BeWeee vzw is gemachtigd om de naam van de actoren die rapporteren aan BeWeee op te nemen in een daartoe voorziene lijst. Deze lijst mag geheel of gedeeltelijk gebruikt worden in haar eigen publicaties en/of mededelingen en mag worden meegedeeld aan de voor aanvaardingsplicht van AEEA bevoegde overheden. Behoudens de naam van de rapporteringsplichtigen is het gebruik door BeWeee vzw van merken, logo’s of andere identificatie-elementen van de rapporteringsplichtigen, met name voor informatiedoeleinden, slechts mogelijk op grond van een geschreven toelating waarin de voorwaarden voor het gebruik bepaald worden.

Ter ondersteuning van: