1.

In 2022 werd 41.493 ton OOM aan AEEA rechtstreeks gerapporteerd bij BeWeee. Dat is 3,20% meer dan het jaar voordien. Meer bepaald voor professioneel AEEA vonden bedrijven nog meer de weg naar het rapporteringsplatform (+22%).

2.

Het bij BeWeee gerapporteerde volume bestaat voor het grootste deel uit elektro-apparaten. Maar het aandeel van de door PV CYCLE Belgium gerapporteerde fotovoltaïsche zonnepanelen stijgt van jaar tot jaar. Zo werd in 2022 al voor 657 ton aan afgedankte zonnepanelen gerapporteerd.

3.

Al van bij zijn oprichting draagt BeWeee gestaag bij aan het behalen van de Europese inzameldoelstelling van ons land. Op 5 jaar tijd is het gerapporteerde volume bijna ver-6-voudigd.

4.

BeWeee consolideert ook de inzamelresultaten voor het hele land: eerder dit jaar werden ook de cijfers van Recupel en PV CYCLE Belgium bekendgemaakt. Opgeteld komen we voor België aan een inzamelvolume van 161.804 ton in 2022.

5.

Het totale inzamelpercentage (OOM/POM) voor België in 2022 komt uiteindelijk neer op 48,17%. Men dient hierbij wel rekening te houden met de massale uitrol van zonnepanelen de laatste jaren en hun productgarantie van 10 jaar en prestatiegarantie van 20 jaar waardoor het aantal afgedankte zonnepanelen heden beperkt is. Beide factoren hebben aldus een zeer grote impact op de verhouding OOM/POM. Het totale inzamelpercentage (OOM/POM) zonder zonnepanelen bedraagt 54,06%.

6.

De komende jaren wil BeWeee nog beter doen om de rapporteringsgraad verder op te krikken om de door Europa opgelegde inzameldoelstelling van 65% te behalen. Bedrijven en organisaties zullen verder individueel en collectief aangesproken worden om hun verplichtingen na te komen.

Ter ondersteuning van: