Rapportage 2023
Vanaf 3 april werd onze rapportagetool opengesteld om opnieuw massaal uw e-waste te rapporteren.
Vragen over de werking van onze tool? Bekijk onze veelgestelde vragen of ga meteen aan de slag via de knop ‘start met rapporteren’.
Samen beter recycleren begint namelijk bij beter rapporteren.

!

U kan zich vanaf 3 april 2024 aanmelden om te rapporteren over de hoeveelheden wat betreft het jaar 2023. U kan rapporteren tot en met 30 juni 2024. Wie zijn rapporteringsverplichting niet nakomt, kan worden geverbaliseerd door de overheden.

RAPPORTEREN

Waarom BeWeee?

BeWeee is de Belgische webtoepassing om te voldoen aan de Europese rapporteringsverplichtingen rond (Afgedankte) Elektrische en Elektronische Apparatuur of (A)EEA. Elke lidstaat is verplicht te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt wordt gebracht, AEEA die na gebruik wordt ingezameld, alsook AEEA die wordt verwerkt. Daarvoor hebben we gegevens nodig van elk bedrijf dat betrokken is in de (A)EEA-keten. Met deze tool kan u op eenvoudige wijze voldoen aan uw jaarlijkse rapporteringsverplichting.

Start met rapporteren

Rapporteren kan vanaf 3 april 2024

RECUPEL CONTRACT

Heeft u een contract met Recupel of een contract met een producent met een individueel plan?

  • Indien u een contract heeft met Recupel en alles reeds rapporteert aan Recupel, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Recupel doet de rapportering aan ons voor u.
  • Indien u een contract heeft met Recupel, maar een deel niet rapporteert aan Recupel, dan moet u zelf de nog niet gerapporteerde hoeveelheid aan ons rapporteren.
  • Indien u geen contract met Recupel heeft, moet u zelf aan ons rapporteren.

Wie moet rapporteren?

Producenten van EEA
Als producent van EEA met een individueel afvalbeheerplan of als beheersorganisme moet u via BeWeee rapporteren hoeveel EEA er op de Belgische markt werd gebracht.
Inzamelaars van AEEA
Als inzamelaar van AEEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden AEEA waarvoor u het transport geregeld heeft. U rapporteert hoeveel naar hergebruik en hoeveel naar verwerking werd gebracht
Uitvoerder van AEEA
Als kennisgever of inzamelaar die AEEA naar het buitenland brengt, rapporteert u in BeWeee hoeveel AEEA de Belgische markt heeft verlaten. U registreert uw bedrijf zowel als 'inzamelaar' als als 'verwerker'. Dit omdat u tevens moet rapporteren over de verwerkingsresultaten, aan de hand van de verwerkingsattesten die u van uw buitenlandse verwerker ontvangt.
Verkopers (distributeurs) van AEEA
Als verkoper (distributeur) rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u van uw klanten teruggenomen hebt.
Verwerkers van AEEA
Als verwerker van AEEA rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u ontvangen en verwerkt hebt.
Hergebruikcentrum van (A)EEA
Als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden (A)EEA die werden voorbereid voor hergebruik.
Start met rapporteren

Rapporteren kan vanaf 3 april 2024

Ter ondersteuning van:

+

Instructievideo's

Beste, om het rapporteringsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we voor u een aantal instructievideo's gemaakt waarbij er stap voor stap uitgelegd wordt hoe u onze rapporteringsapplicatie moet gebruiken.

Bekijk de video's