Beweee overons

BeWeee brengt e-waste stromen in kaart

Een belangrijke stap om die 65% te realiseren is om e-waste stromen in elke fase betrouwbaar in kaart te brengen. Daarom is er een rapporteringsverplichting voor alle actoren in de e-waste keten. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een uniforme en duidelijke manier aan hun rapporteringsverplichting kan voldoen, bundelden de oprichters de krachten en richtten ze de vzw BeWeee op.

Screen Shot 2019 11 05 at 13 05 08

Eendracht maakt macht

De BeWeee-tool registreert hoeveel AEEA er op de markt komt, hoeveel er wordt ingezameld, hoeveel er wordt verwerkt en wat hun bestemming is. Om de Europese doelstelling samen te bereiken, is het cruciaal dat alle rapporteringsplichtigen zich engageren om correct (A)EEA te rapporteren. De gewestelijke overheden kunnen spelers die zich niet aan de regels van het spel houden sneller detecteren en sanctioneren.

Screen Shot 2019 11 05 at 13 04 22

Wie is wie

BeWeee werd in 2018 opgericht door producenten, distributeurs, inzamelaars, hergebruikcentra en beheerorganismen. Dit zorgt voor een correcte vertegenwoordiging van alle spelers die verplicht zijn te rapporteren. De oprichters zijn Coberec, Recupel, F.E.E., Agoria, Fedagrim, Imcobel, PV Cycle Belgium en Nelectra.

Een afgevaardigde van elke oprichter zetelt in de raad van bestuur van de vzw BeWeee. Bovendien werkt BeWeee nauw samen met de drie regionale overheden. Zij zetelen als waarnemer in de raad van bestuur.

Ivan De Neve is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en activiteiten.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.