Wie moet AEEA in feite rapporteren?

LinkedIn
Share

“Wie moet AEEA in feite rapporteren?”

Die vraag horen we vaker. Daarom hieronder een kort overzicht:

✓ Je registreerde je als IHM bij OVAM, SPW of Leefmilieu Brussel en volgens je EURAL-code verwerk je AEEA
✓ Je bent bij OVAM gekend als vergunde verwerker van AEEA
✓ Je exporteerde AEEA vanuit België
✓ Je bent erkend als inzamelaar van AEEA in het Vlaams, Waals of Brussels gewest

Rapporteer je AEEA nog tot 30 juni op beweee.be

Ter ondersteuning van: