Heb je je EEA al gerapporteerd?

LinkedIn
Share

Dit moet je ingeven 👇

✓ Het aantal EEA dat je op de markt brengt?
✓ Het aantal kg ingezamelde AEEA per categorie (huishoudelijk of professioneel)?
✓ Naar wie de ingezamelde AEEA gaat als je ze zelf niet verwerkt?
✓ Hoeveel AEEA je hebt voorbereid met het oog op hergebruik?
✓ Hoeveel AEEA effectief hergebruikt?
✓ Hoeveel afvalstoffen voortkomen uit de verwerking (per kg en categorie)?
✓ Hoeveel AEEA je hebt geëxporteerd naar het buitenland?

Ter ondersteuning van: