Terminologie

Registratie gebruiker & ondernemingen

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Buitenland & andere gewesten

Bronnen wetgeving

Terminologie

Wat is EEA?

Wat zijn AEEA?

Wat is een producent van EEA?

De producent van EEA is eigenlijk de eerste met een BTW nummer die een toestel op de Belgische markt brengt. De producent kan dus gewoon een invoerder van EEA zijn.

In wetgeving wordt een producent van EEA als volgt gedefinieerd: een producent is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van verkoop op afstand overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming:

  1. is gevestigd op het grondgebied en een product vervaardigt onder zijn eigen naam of merk, of laat een product ontwerpen of vervaardigen dat hij onder zijn naam of merk op het grondgebied verhandelt;
  2. is gevestigd op het grondgebied en een product weder verkoopt dat door andere leveranciers is geproduceerd onder zijn eigen naam of merk. Daarbij wordt de wederverkoper niet als producent van het product aangemerkt als het merkteken van de producent, vermeld in punt a), op het product zichtbaar is;
  3. is gevestigd op het grondgebied en brengt beroepsmatig een product op de markt;
  4. is gevestigd buiten het grondgebied en een product via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied verkoopt.

Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst, en die de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet draagt, wordt niet als producent van het product aangemerkt, tenzij hij ook optreedt als producent als vermeld in punt 1 tot en met 4;

Wat is een distributeur van EEA?

Wat zijn huishoudelijke afgedankte EEA?

Wat zijn professionele afgedankte EEA?

Wat zijn de categorieën van EEA?

Registratie gebruiker & ondernemingen

Waarom moet ik me registreren?

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA registreren?

Hoe voeg ik een bedrijf toe?

Waarom moet ik rapporteren?

Wie moet rapporteren?

Wat als mijn bedrijf verschillende rollen heeft?

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

Wat moet ik als verwerker van (A)EEA rapporteren?

Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

Wat moet ik als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteren?

Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

Buitenland & andere gewesten

Moet ik als Vlaams bedrijf rapporteren over de afgedankte EEA die ik heb ingezameld in de andere gewesten?

Moet ik rapporteren over de afgedankte EEA die ik in het buitenland heb ingezameld?

Moet ik rapporteren als mijn bedrijf niet gevestigd is op het grondgebied?

Moet ik ook rapporteren wanneer ik tweedehands EEA invoer en op de Belgische markt breng?

Moet ik rapporteren over de export van EEA?

Andere vragen

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk vragen in andere thema’s:

Terminologie

Registratie gebruiker & ondernemingen

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Buitenland & andere gewesten

Bronnen wetgeving

Contact

Of stuur ons een bericht met uw vraag

Vond u geen antwoord op uw vraag bij Veelgestelde vragen? Geef uw volledige contactgegevens op en zorg voor een goede omschrijving van uw probleem of uw vraag.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.