Terminologie

Registratie gebruiker & ondernemingen

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Buitenland & andere gewesten

Bronnen wetgeving

Terminologie

Wat is EEA?

EEA staat voor elektrische en elektronische apparatuur, en is als volgt gedefinieerd: apparaten die om naar behoren te werken, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.

De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie:

  1. de apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;
  2. de apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur die is uitgesloten van de aanvaardingsplicht of niet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingplicht valt, en die haar functie alleen kan vervullen als ze deel uitmaakt van die laatst vermelde apparatuur;
  3. de gloeilampen;
  4. de apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
  5. de grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;
  6. de grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die zich in zulke installaties bevindt, maar die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;
  7. de vervoermiddelen voor personen of goederen, uitgezonderd elektrische voertuigen op twee wielen waarvoor geen type goedkeuring is verleend;
  8. de niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
  9. de apparatuur die speciaal is ontworpen en uitsluitend dient voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
  10. de medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, als die hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn en niet gedesinfecteerd kunnen worden, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Voor duiding wat onder de definitie van EEA valt en wat uitgezonderd is, verwijzen we naar de “Guidance Papers” van EWRN: www.ewrn.org

Wat zijn AEEA?

Wat is een producent van EEA?

Wat is een distributeur van EEA?

Wat zijn huishoudelijke afgedankte EEA?

Wat zijn professionele afgedankte EEA?

Wat zijn de categorieën van EEA?

Registratie gebruiker & ondernemingen

Waarom moet ik me registreren?

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA registreren?

Hoe voeg ik een bedrijf toe?

Waarom moet ik rapporteren?

Wie moet rapporteren?

Wat als mijn bedrijf verschillende rollen heeft?

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

Wat moet ik als verwerker van (A)EEA rapporteren?

Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

Wat moet ik als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteren?

Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

Buitenland & andere gewesten

Moet ik als Vlaams bedrijf rapporteren over de afgedankte EEA die ik heb ingezameld in de andere gewesten?

Moet ik rapporteren over de afgedankte EEA die ik in het buitenland heb ingezameld?

Moet ik rapporteren als mijn bedrijf niet gevestigd is op het grondgebied?

Moet ik ook rapporteren wanneer ik tweedehands EEA invoer en op de Belgische markt breng?

Moet ik rapporteren over de export van EEA?

Andere vragen

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk vragen in andere thema’s:

Terminologie

Registratie gebruiker & ondernemingen

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Buitenland & andere gewesten

Bronnen wetgeving

Contact

Of stuur ons een bericht met uw vraag

Vond u geen antwoord op uw vraag bij Veelgestelde vragen? Geef uw volledige contactgegevens op en zorg voor een goede omschrijving van uw probleem of uw vraag.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.