!

U kan zich vanaf 3 april 2023 aanmelden om te rapporteren over de hoeveelheden wat betreft het jaar 2022. U kan rapporteren tot en met 30 juni 2023. Wie zijn rapporteringsverplichting niet nakomt, kan worden geverbaliseerd door de overheden.

Screen Shot 2019 11 13 at 11 35 51

Rapporteer uw onderneming

Ontving u een brief van ons?

Uw bedrijf is een geregistreerde/erkende distributeur, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een hergebruikcentrum, een verwerker of kennisgever voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). In het geval dat u AEEA afvoert of laat afvoeren via Recupel zal er niet veel veranderen.

Indien u zelf toestellen herstelt of laat herstellen voor hergebruik of afvoert of zelf verwerkt buiten het Recupel- of PV-Cycle-systeem, of buiten een overeenkomst met een producent met individueel plan, dan moet u zelf rapporteren via de hiervoor ontwikkelde Belgische tool.

Shutterstock 467235854

Rapporteren

Wat moet u rapporteren

  • De op de markt gebrachte aantallen en het aantal kilogram AEEA per categorie en opgesplitst in huishoudelijke en professionele apparatuur;
  • Aan wie u de AEEA bestemde, indien u het zelf niet verwerkt heeft;
  • Hoeveel apparatuur er werd ingezameld met het oog op hergebruik en hoeveel er werkelijk in hergebruik werden gebracht (enkel voor de hergebruikscentra);
  • De hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking in kilogram en per categorie (enkel voor de verwerkers).
Screen Shot 2019 11 05 at 13 05 08

Recupel contract

Heeft u een contract met Recupel of een contract bij een producent met een individueel plan?

  • Als u een contract heeft met Recupel en alles reeds rapporteert aan Recupel, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Recupel doet dan de rapportering aan ons voor u.
  • Als u een contract heeft met Recupel, maar een deel niet rapporteert aan Recupel, dan moet u zelf de nog niet gerapporteerde hoeveelheid aan ons rapporteren.
  • Indien u geen contract met Recupel heeft dan moet u zelf aan ons rapporteren.

Wie moet rapporteren?

Producenten van EEA

Als producent van EEA met een individueel afvalbeheerplan of als beheersorganisme moet u via BeWeee rapporteren hoeveel EEA er op de Belgische markt werd gebracht.

Bekijk register Belgische producten EEA

Inzamelaars van AEEA

Als inzamelaar van AEEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden AEEA waarvoor u het transport geregeld heeft. U rapporteert hoeveel naar hergebruik en hoeveel naar verwerking werden gebracht.

Uitvoerder van AEEA

Als kennisgever of inzamelaar die AEEA naar het buitenland brengt, rapporteert u in BeWeee hoeveel AEEA de Belgische markt heeft verlaten. U registreert uw bedrijf zowel als 'inzamelaar' als als 'verwerker'. Dit omdat u tevens moet rapporteren over de verwerkingsresultaten, aan de hand van de verwerkingsattesten die u van uw buitenlandse verwerker ontvangt.

Verkopers (distributeurs) van AEEA

Als verkoper (distributeur) rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u van uw klanten teruggenomen hebt.

Verwerkers van AEEA

Als verwerker van AEEA rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u ontvangen en verwerkt hebt.

Hergebruikcentrum van (A)EEA

Als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden (A)EEA die werden voorbereid voor hergebruik.

Start met rapporteren

Rapporteren kan vanaf 3 april 2023

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.