!

De rapportering werd afgesloten. Registratie is dus niet meer mogelijk.
Resultaten worden gepubliceerd in oktober 2023.

Screen Shot 2019 11 13 at 11 35 51

Rapporteer uw onderneming

Ontving u een brief van ons?

Uw bedrijf is een geregistreerde/erkende distributeur, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, een hergebruikcentrum, een verwerker of kennisgever voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). In het geval dat u AEEA afvoert of laat afvoeren via Recupel zal er niet veel veranderen.

Indien u zelf toestellen herstelt of laat herstellen voor hergebruik of afvoert of zelf verwerkt buiten het Recupel- of PV-Cycle-systeem, of buiten een overeenkomst met een producent met individueel plan, dan moet u zelf rapporteren via de hiervoor ontwikkelde Belgische tool.

Shutterstock 467235854

Rapporteren

Wat moet u rapporteren

  • De op de markt gebrachte aantallen en het aantal kilogram AEEA per categorie en opgesplitst in huishoudelijke en professionele apparatuur;
  • Aan wie u de AEEA bestemde, indien u het zelf niet verwerkt heeft;
  • Hoeveel apparatuur er werd ingezameld met het oog op hergebruik en hoeveel er werkelijk in hergebruik werden gebracht (enkel voor de hergebruikscentra);
  • De hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking in kilogram en per categorie (enkel voor de verwerkers).
Screen Shot 2019 11 05 at 13 05 08

Recupel contract

Heeft u een contract met Recupel of een contract bij een producent met een individueel plan?

  • Als u een contract heeft met Recupel en alles reeds rapporteert aan Recupel, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Recupel doet dan de rapportering aan ons voor u.
  • Als u een contract heeft met Recupel, maar een deel niet rapporteert aan Recupel, dan moet u zelf de nog niet gerapporteerde hoeveelheid aan ons rapporteren.
  • Indien u geen contract met Recupel heeft dan moet u zelf aan ons rapporteren.

Wie moet rapporteren?

Producenten van EEA

Als producent van EEA met een individueel afvalbeheerplan of als beheersorganisme moet u via BeWeee rapporteren hoeveel EEA er op de Belgische markt werd gebracht.

Bekijk register Belgische producten EEA

Inzamelaars van AEEA

Als inzamelaar van AEEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden AEEA waarvoor u het transport geregeld heeft. U rapporteert hoeveel naar hergebruik en hoeveel naar verwerking werden gebracht.

Uitvoerder van AEEA

Als kennisgever of inzamelaar die AEEA naar het buitenland brengt, rapporteert u in BeWeee hoeveel AEEA de Belgische markt heeft verlaten. U registreert uw bedrijf zowel als 'inzamelaar' als als 'verwerker'. Dit omdat u tevens moet rapporteren over de verwerkingsresultaten, aan de hand van de verwerkingsattesten die u van uw buitenlandse verwerker ontvangt.

Verkopers (distributeurs) van AEEA

Als verkoper (distributeur) rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u van uw klanten teruggenomen hebt.

Verwerkers van AEEA

Als verwerker van AEEA rapporteert u in BeWeee welke hoeveelheden AEEA u ontvangen en verwerkt hebt.

Hergebruikcentrum van (A)EEA

Als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteert u in BeWeee de hoeveelheden (A)EEA die werden voorbereid voor hergebruik.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.