Beweee cijfers NL 01

35.921 ton

Dat is de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die over 2020 bij BeWeee werd gerapporteerd.

Tel dat cijfer op bij de hoeveelheid die bij Recupel en PV Cycle Belgium werd aangegeven en je komt op een totaal van 159.761 ton voor heel België.

Beweee cijfers NL 02

BeWeee boomt

Steeds meer spelers met aangifteplicht vinden de weg naar BeWeee. In 2017 [1] werd 6.662 ton gerapporteerd via de aangifte-tool. Vier jaar later, in 2020, is dat aantal ruim vervijfvoudigd tot 35.921 ton.

Opvallend is dat BeWeee ook goed scoort voor de aangifte van professionele AEEA. In 2020 werd 17.572 ton gerapporteerd. Dat is een verdubbeling op 3 jaar tijd.

Beweee cijfers NL 03

Verblind door de zon

De 65%-norm (uit de markt vs op de markt of OOM/POM) haalt ons land nog niet. Maar we doen jaar op jaar beter: Voor 2020 halen we 50,75% of beter 54,8% . Want de resultaten worden vertekend door zonnepanelen. Die worden pas sinds kort meegerekend in de cijfers. Zonnepanelen zijn nog relatief nieuw op de markt en weinige daarvan zijn nu al eindeleven.

Beweee cijfers NL 04

EEA boomen

Naast het effect van de zonnepanelen - die veelvuldig op de markt komen, maar nog weinig afgedankt worden - speelt nog een ander fenomeen.

Al jaren aan een stuk komen er steeds meer elektrische en elektronische apparaten op de markt. Dat is onder meer het gevolg van de doorgedreven digitalisering.

Gevolg: we moeten nog meer inspanningen leveren om het streefcijfer van 65% te halen. Want de hoeveelheid die er op de markt komt stijgt nog sneller dan wat er van de markt gehaald wordt (POM>OOM).

Screen Shot 2019 11 05 at 13 04 22

65% in zicht?

Zeker en vast! Ondanks alles blijft het inzamelpercentage stijgen, ook in 2020. Belangrijk daarbij is dat alle spelers hun rapportageverplichtingen nakomen en dat blijven doen. Dat is een absolute voorwaarde om de Europese doelstelling te kunnen bereiken.

2020 was op dat gebied alvast hoopvol: er rapporteerde opnieuw meer bedrijven via BeWeee dan het jaar voordien. Laten we deze positieve trend verderzetten!

[1] Vóór 2018 gebeurde de rapportering gedeeltelijk via OVAM.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.