Beweee Visuals NL Resultaten

Resultaten 2019

In totaal werd 151.102 ton AEEA gerapporteerd voor het jaar 2019. Deze cijfers bevatten de gerapporteerde cijfers van Recupel.

Kijken we naar wat rechtstreeks (exclusief Recupel) in de BeWeee-tool gerapporteerd werd, dan behalen we een resultaat van 28.554 ton. De activiteiten van de vzw BeWeee leveren ongeveer 28.600 ton op.

Beweee Visuals NL Evolutie

Evolutie 2017 – 2019: vier keer meer

6.662 ton werd rechtstreeks in de tool gerapporteerd voor het jaar 2017[1]. Een jaar later stijgt dit cijfer naar 20.835 ton (2018) en nog een jaar later naar 28.554 ton (2019). Voor het jaar 2019 werd dus vier keer meer gerapporteerd dan voor het jaar 2017. Deze evolutie toont duidelijk aan dat BeWeee haar vruchten afwerpt.

Beweee Visuals NL Evolutie OOMPOM

Halen we de 65%?

Voorlopig haalt België de doelstelling van 65% niet. Hoewel we nog een lange weg moeten afleggen, komen we stap voor stap dichter bij die 65%.

Beweee Visuals NL Evolutie Percentages

Enkele belangrijke trends

In 2019 werd 51% van de AEEA dat op de Belgische markt werd gebracht, ingezameld. Dat is 2% meer dan in 2018 en 5% meer dan in 2017. We kaderen enkele belangrijke trends:

  • Wat op de markt wordt gebracht (POM), stijgt ieder jaar. Dit is een internationale markttrend.
  • Wat van de markt wordt gehaald (OOM), stijgt ook. Bij de professionele apparaten zien we een opmerkelijke stijging van het inzamelpercentage van 30.6% (2018) naar 40.1% (2019). Deze evolutie is te danken aan de rapportage via BeWeee. Voor het jaar 2018 werd 8.628 ton professionele AEEA rechtstreeks in BeWeee gerapporteerd. Voor het jaar 2019 is dit 15.943 ton, maar liefst een verdubbeling!
  • Naar aanleiding van een nieuwe Europese wetgeving is er sinds 2018 een ‘open scope’. Dit betekent dat alle producten die een elektrisch of elektronisch element bevatten a priori worden beschouwd als EEE (elektrische en elektronische apparatuur), tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is. Zonnepanelen die op de markt worden gebracht, worden bijgevolg ook bij de POM-cijfers gerekend. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het POM-cijfer in 2019. Zonnepanelen hebben echter een lange levensduur, dus die worden amper van de markt gehaald. Momenteel vinden we dus nauwelijks zonnepanelen terug in de OOM-cijfers. Gevolg? Het inzamelpercentage bedraagt 51.4% wanneer de zonnepanelen in de POM worden meegeteld. Zonder de zonnepanelen in de POM-cijfers is het inzamelpercentage 53.8%.
Screen Shot 2019 11 05 at 13 04 22

Kunnen we de 65% realiseren?

Zeker en vast! De cijfers voor het jaar 2019 tonen aan dat het inzamelpercentage stijgt. Het is echter belangrijk dat alle spelers hun rapportageverplichtingen nakomen. Enkel als iedereen zich engageert, kunnen we samen de Europese doelstelling bereiken.

Daarom zijn we tevreden dat er meer bedrijven voor het jaar 2019 correct hebben gerapporteerd, in vergelijking met 2018. Bedankt daarvoor! We hopen dat de anderen jullie goede voorbeeld zullen volgen voor de rapportage van het jaar 2020.

[1] Vóór 2018 gebeurde de rapportering gedeeltelijk via OVAM.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.