Beweee Visuals 1

Resultaten 2018

In totaal werd 138.213 ton AEEA gerapporteerd wat betreft het jaar 2018. Deze cijfers bevatten de gerapporteerde cijfers van Recupel.

Kijken we naar wat rechtstreeks (exclusief Recupel) in de BeWeee-tool gerapporteerd werd, dan behalen we een resultaat van 20.835 ton. De activiteiten van de vzw BeWeee leveren dus ongeveer 20.000 ton op.

Beweee Visuals 2

Evolutie 2017 – 2018: drie keer meer

6.662 ton werd rechtstreeks in de tool gerapporteerd over 2017*. Een jaar later stijgt dit cijfer naar 20.835 ton. Over het jaar 2018 werd er dus drie keer meer gerapporteerd dan over het jaar 2017. Deze evolutie toont duidelijk aan dat BeWeee haar vruchten begint af te werpen.

Beweee Visuals 3

Halen we de 65%?

Voorlopig nog niet. Om de inzameldoelstelling van 65% te realiseren, is er nog een lange weg af te leggen.

Samen kunnen we de 65%- doelstelling bereiken indien er ongeveer 85.000 ton ** rechtstreeks wordt gerapporteerd in de tool. Voor alle duidelijkheid: dit is zonder de rapportagecijfers van Recupel.

De rekensom is snel gemaakt: momenteel behalen we een resultaat van ongeveer 20.000 ton rechtstreekse rapportage in de tool. In de komende jaren zal er dus 65.000 ton extra gerapporteerd moeten worden.

Screen Shot 2019 11 05 at 13 04 22

Is dit realistisch?

Zeker en vast! Hoewel 65.000 ton veel lijkt, is het mogelijk indien alle spelers hun verplichting nakomen. Helaas stellen we vast dat slechts 25% van de rapporteringsverplichtigden vorig jaar hun cijfers over 2018 hebben gerapporteerd. Dit is jammer, want enkel als iedereen zich engageert, kunnen we samen de Europese doelstelling bereiken.

We bedanken iedereen die vorig jaar correct heeft gerapporteerd en we hopen dat de anderen jullie goede voorbeeld zullen volgen voor de rapportage in 2020.

* Vóór 2018 gebeurde de rapportering gedeeltelijk via OVAM.
** Op basis van de huidige cijfers van het op de markt gebrachte elektro. Dit kan veranderen in de toekomst.

Ter ondersteuning van:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Je kan er alles over lezen op onze privacy policy pagina.